Nag-aalok ang MDLIVE ng Access sa Doktor Anumang Oras

Mas pinadali na ng ‘Ohana Quest Integration Health Plan ang pagpapatingin sa doktor o therapist. Ikinokonekta ka ng MDLIVE sa isang doktor online para gamutin ang mga sakit gaya ng sipon at trangkaso, lagnat, sore eyes, at higit pa. Makuha ang pangangalagang kailangan mo kapag kailangan mo. Available ang mga doktor anumang oras, araw man o gabi, kahit tuwing Sabado at Linggo, at mga holiday. At wala kang babayaran para sa session.

Paano ito gumagana sa 3 madadaling hakbang

 1. Mag-enroll sa isa sa apat na paraan:
  Telepono: 1-808-427-7872
  Online: MDLIVE.com/Ohana
  Mobile na App: MDLIVE.com/getapp
  Text: I-text ang "Ohana" sa 635483 (MDLIVE)
 2. Pumili
  Pumili mula sa malawak na network ng mga doktor o lisensyadong therapist na board-sertipikado
 3. Kumonsulta
  Magpatingin sa doktor anumang oras, saanman mula sa kaginhawaan ng iyong computer o smartphone

Saan ko dapat gamitin ang MDLIVE?

 • Kung mayroon kang medikal na usapin na hindi emergency
 • Kung kailangan mong makipag-usap sa isang therapist
 • Hindi available ang iyong primary care provider
 • Bahay, trabaho, o on-the-go
 • Mga gabi, mga Sabado at Linggo, at mga holiday

Ano ang puwedeng gamutin?

Pangkalahatang Kalusugan

 • Mga Allergy
 • Sipon/Trangkaso
 • Tibi (Constipation)
 • Pagduduwal
 • At iba pa

Kalusugan ng Pag-uugali

 • Mga Adiksyon
 • Bipolar Disorder
 • Depresyon
 • Stress
 • At iba pa

May mga tanong ka ba tungkol sa iyong planong pangkalusugan?

Tawagan ang serbisyo sa kostumer ng ‘Ohana gamit ang libreng tawag na numero sa 1-888-846-4262 (TTY 711). Available sila mula 7:45 am - 4:30 pm Hawaii Standard Time.