Mga Espesyal na Programa

Ano ang Pamamahala ng Intensive na Kaso?

  • Ang ‘Ohana CCS ay nakikipagtulungan sa mga miyembro, mga tagapagbigay at tagapag-ugnay ng serbisyo upang makahanap ng mga mabisang paraan upang maihatid ang paggamot
  • Ito ay madalas na nagsasangkot ng mga programa sa masinsinang pamamahala ng kaso na idinisenyo upang bigyan ang mga miyembro ng karagdagang suporta sa bawat yugto ng kanilang karanasan sa ‘Ohana mula sa unang pag-kontak hanggang sa pag-follow up
  • Pag-abot – pagsasagawa ng unang hakbang upang makahanap at mabigyan ng kapangyarihan ang mga iyon na maaaring makinabang mula sa karagdagang pangangalaga
  • Pagtatasa ng kaso – isang detalyadong pagsusuri sa mga pagsubok na hinaharap mo at mga kalutasan upang matugunan ang mga ito
  • Pagpaplano ng kaso (pagpaplano ng serbisyo, pagpaplano ng pangangalaga) – mga estratehiya upang matulungan kang magtagumpay
  • Pagsasaayos sa kalusugan ng pag-uugali at pangunahing providertagapagbigay ng pangangalaga [primary care provider, (PCP)]
  • Nagpapatuloy na pagsusubaybay at pakikipag-ugnay ng serbisyo – pag-follow up upang mapanatili kang may alam