Skip to Main Content

Welcome sa High School Equivalency Benefit Program ng 'Ohana!

Sa pamamagitan ng pag-sign up para kumuha ng mga pagsusulit sa equivalency sa mataas na paaralan (GED® o HiSET®), nakagawa ka na ng isang mahalagang hakbang para sa isang mas magandang kinabukasan. Gusto ka naming tulungan na maabot ang layuning ito sa pamamagitan ng pagsagot sa magagastos mo para makuha ang isa sa mga test na ito.

Para maging kwalipikado, dapat mong matugunan ang mga sumusunod na pamantayan:

 • Hindi bababa sa 18 taong gulang
 • Hindi nakapagtapos sa isang akreditadong high school o nakatanggap ng certificate o diploma na katumbas ng high school,
 • Hindi kasalukuyang naka-enroll sa isang regular na high school at
 • May valid na ID Card.

Kukumpletuhin sa isang testing center:

Kung huminto ka na sa pag-aaral sa mataas na paaralan ng isang taon o higit pa, dapat mong gawin ang mga hakbang sa ibaba upang matulungan kang makapasa sa isang pagsusulit sa equivalency sa mataas na paaralan. Puwede kang kumuha ng GED o HiSET exam. Sa computer lang puwedeng kunin ang GED exam. Tine-test nito ang mga estudyante sa mga subject na ito: pagbabasa, agham, araling panlipunan, at matematika. Puwede mong kunin ang HiSet exam sa computer o sa papel. Minamarkahan ng HiSet exam ang mga estudyante sa mga subject na ito: pagbabasa, pagsulat, araling panlipunan, agham, at matematika.

Mga Kinakailangan:

Para makapagsimula, mangyaring tawagan ang Serbisyo sa Kostumer sa 1-888-846-4262 (TTY 711). Pakisabi sa Serbisyo sa Customer kung anong pagsusuri ang gusto mong kunin (GED o HiSET). Papadalhan ka namin ng liham na may voucher para sa pagsasanay na Ready Test.

GED:

 • Kunin ang Ready Test. Isa itong online na pagsasanay na pagsusulit na maaaring gawin gamit ang iyong computer sa bahay. Makikita mo ang pagsusulit sa MyGED™ sa www.ged.com
 • Para maging kwalipikado para sa isang voucher para sa GED exam, dapat kang makakuha ng minimum na pangkalahatang average na standard na score na 150 (o Green Zone) sa Ready Test.
 • Lagdaan ang kalakip na form na “Pahayag ng Release.” Bibigyang-daan nito ang testing center na ma-release ang mga score mo sa test. I-email o i-fax ang iyong mga iskor sa pagsusulit sa ’Ohana sa GEDresponse@wellcare.com o i-fax sa 1-888-338-3373.
 • Makukuha mo ang iyong GED voucher sa mail kapag naisumite mo na ang mga nakapasa mong score sa Ready Test.
 • Makakahanap ka ng mga libreng practice material sa GED exam sa https://ged.com/study/free_online_GED_test para tulungan kang makapaghanda sa test
 • Para sa isang kumpletong listahan ng mga GED na sentro sa naka-computer pagsusulit, mangyaring bisitahin ang https://ged.com/

HiSET:

 • Kunin ang Practice Test. Isa itong online na pagsusulit na maaaring gawin gamit ang iyong computer sa bahay. Makikita mo ang pagsusulit sa http://hiset.ets.org/prepare/overview
 • Para maging kwalipikado para sa isang voucher para sa HiSET exam, dapat kang makakuha ng minimum na pangkalahatang average na standard na score na 150 (o Green Zone) sa Ready Test.
 • Lagdaan ang kalakip na form na “Pahayag ng Release.” Bibigyang-daan nito ang testing center na ma-release ang mga score mo sa test. I-email o i-fax ang iyong mga iskor sa pagsusulit sa ’Ohana sa GEDresponse@wellcare.com o i-fax sa 1-888-338-3373.
 • Makukuha mo ang iyong HiSET voucher sa mail kapag naisumite mo na ang mga nakapasa mong score sa Ready Test.
 • Makakahanap ka ng mga libreng materyales para sa pagsasanay sa HiSET exam sa http://hiset.ets.org/prepare/overview upang matulungan kang maghanda para sa pagsusulit.
 • Para sa isang kumpletong listahan ng mga sentro ng pagsusulit para sa HiSET, mangyaring bisitahin ang http://hiset.ets.org/requirements/hi

Mangyaring huwag kunin ang test hangga't sa tingin mo ay hindi ka pa handa. Para sa isang beses lang na pagkuha ng test ang sasaklawing gastos ng aming programa.