Malugod na Pagtanggap sa Community Care Services

Ang Saklaw at Pangangalagang Nararapat Sa Iyo.

Ang ‘Ohana CCS ay isang pinamamahalaang plano sa pangangalagang pangkalusugan sa pag-uugali. Mayroon itong mga benepisyo para sa paggamot ng kaisipan at pangangatawan.

  • Ang ‘Ohana CCS ay iniaalok ng ‘Ohana Health Plan
  • Ito ay isang sangay ng WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.
  • Nag-aalok ito ng pangangalagang pangkalusugang itinataguyod ng pamahalaan

Naglilingkod ang ‘Ohana CCS sa mga sumusunod na isla:

  • Kaua‘i
  • O‘ahu
  • Moloka‘i
  • Maui
  • Lana‘i
  • Hawai‘i

Mga Dokumento ng CCS na Plano

Puwede mong hilingin sa amin na padalhan ka ng papel na kopya ng anumang naka-print na materyales. Mag-log in lang sa iyong secure na web portal at mag-order ng kopya. Puwede ka ring tumawag sa serbisyo sa customer para humiling ng kopya. Ibibigay sa iyo ang materyales sa loob ng 5 araw na may pasok. Lahat ng ito nang wala kang babayaran.