Kalusugan ng Pag-uugali

Kailangan ng Suporta? Isang Click Lang ang Kailangan Mo para Matulungan Ka!

Mas pinadali na namin para sa iyo na makatanggap ng pangangalaga sa emosyonal na kalusugan, kapag kailangan mo ito. Puwede kang pumunta sa aming mga online na programa, anumang oras at kahit saan. At uusad ka ayon sa iyong sariling bilis! Upang makakuha ng suporta sa emosyonal na kalusugan, maaari mong i-akses ang mga programang ito:

SmartScreener – Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga paksa na maaaring hindi mo naisip, tulad ng pagtulog at pananakit. Depende sa mga sagot mo, puwedeng irekomenda ang isa o higit pa sa mga sumusunod na programa:

  • ComfortAble® - para sa talamak na pananakit - kumpletuhin ang 7 sesyon
  • FearFighter® - para sa pagkabalisa, pagkasindak at phobia - kumpletuhin ang 9 na sesyon
  • MoodCalmer – para sa banayad hanggang sa katamtamang depresyon - kumpletuhin ang 4 na sesyon
  • OCFighter - para sa obsessive-compulsive na karamdaman - kumpletuhin ang 9 na sesyon
  • RESTORE® - para sa mga problema sa pagtulog - kumpletuhin ang 6 na sesyon
  • SHADE - para sa paggamit ng alak o sustansiya - 10 mga sesyon para makumpleto

Para mag-enroll, pumunta sa ontobetterhealth.com/wellcare. Mag-klik sa "Mag-sign up".