Bakit Dapat Piliin ang CCS?

Ang Saklaw at Pangangalagang Nararapat Sa Iyo.

Nararapat lang na makatanggap ka ng pangangalaga sa pag-uugali. Idinisenyo ang aming ‘Ohana Mga Serbisyong Pangangalaga sa Komunidad na programa upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.

Maraming tao ang nauugnay sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Lahat sila ay nakakatulong sa iyong tagumpay sa pangangalagang pangkalusugan:

  • Ikaw
  • Iyong pamilya
  • Iyong tagapamahala ng kaso
  • Iyong mga tagapagbigay

Layunin naming matiyak na naaangkop ang bawa’t bahagi ng iyong pangangalaga. At ang lahat ng nauugnay rito ay nakakatanggap ng suportang kailangan nila. Ito ang ibig naming sabihin sa pagsasabi na nagsasagawa kami ng kumpletong pamamaraan sa paglilingkod sa aming mga miyembro. Ang aming diskarte ay naglalayong mapabuti ang kalayaan at kalidad ng buhay ng aming miyembro.