COVID-19

Narito kami para tumulong.

Patuloy na nagbabago ang sitwasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19). Narito kami para tumulong. May mga sagot kami sa mga tanong mo at may mga kapaki-pakinabang kaming impormasyon para manatili kang malusog.

Para matuto pa, mangyaring pumili sa mga sumusunod na opsyon:

Puwede ka ring matuto pa tungkol sa Coronavirus (COVID-19) sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Center for Disease Control (CDC).