Skip to Main Content

Mga Healthy Reward

Ano ang Programang Mga Healthy Reward?

Sa Programang Mga Healthy Rewards, nabibigyan ka ng reward sa paggawa ng maliliit na hakbang na makakatulong sa iyo na mamuhay sa malusog na paraan. Makakatanggap ka ng prepaid Visa® debit card o gift card* para sa pagkumpleto sa ilang partikular na aktibidad at milestone para sa mabuting kalusugan, gaya ng mga sumusunod:

  • Pagpapatingin sa iyong PCP
  • Pagpunta sa lahat ng inirerekomendang well-child checkup para sa iyong mga anak
  • Pagtiyak na napupuntahan mo ang iyong mga taunang pagsusuri sa breast cancer
  • Pagpunta sa lahat ng iyong prenatal na konsultasyon, kung buntis ka
  • Pakikipagtulungan sa iyong mga provider para mapamahalaan ang chronic na sakit (gaya ng diabetes)

Kung mas marami kang makukumpletong gawi na maganda sa kalusugan, mas marami kang makukuhang reward!

*Hindi puwedeng gamitin ang mga gift card para bumili ng alak, tabako, o armas

Mga Healthy Reward